เจ.เจ.มาร์เก็ตติ้ง J.J.MarKeTing. www.jjmkt.com จริงใจ มาร์เก็ตติ้ง

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
"จริงใจ มาร์เก็ตติ้ง"
090-2-43211-6
ออมทรัพย์
bkb ธนาคารกรุงเทพ
"จริงใจ มาร์เก็ตติ้ง"
228-0-11326-3
ออมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
"จริงใจ มาร์เก็ตติ้ง"
046-2-35620-9
ออมทรัพย์